Friday, November 9, 2007

TÜRK HALKINA DUYURU

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ile İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 25- 26 Ekim 2007 tarihlerinde düzenlediği “Türkiye Süt Sığırcılığı Kurultayı, 2007” toplantısına 300’ü geçen sayıda sığır yetiştiricisi ve uzman katılmıştır. Kurultayda, gebe düve ithali en tartışılan konu olmuş ve ithalin Türkiye’ye getireceği zararların kamuoyuna bildirilmesi, oybirliği ile kararlaştırılmıştı r.
“Bugünlerde Türkiye hayvancılığı ve Türk halkının sağlığı üzerine yeni oyunlar devreye sokuluyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri(ABD) olmak üzere Avrupa Birliği(AB)’nden de, Türkiye’de kurulmakta olan dev sığırcılık işletmeleri için, gebe düve ithali başlatılacak. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan ithalat için izin çıkmış bulunuyor.
Sığır ithalatı birçok açıdan sakıncalı. Bunlardan birincisi, sığır yetiştiriciliğ imizi olumsuz olarak etkilemesidir. Başlangıçta iç piyasada sığır fiyatlarını aşağı çekecek, çiftçilerimiz sığırlarını ucuza satmak zorunda kalacaklardır. Binlerce çiftçimiz işsiz kalacaktır. Dev sığırcılık işletmeleri Türkiye’nin yapısal özelliklerine uygun değil. AB ülkelerinde de 100 baş ve üzeri işletmelerin oranı yüzde 1’i geçmiyor. İdeal model 40–50 başlık işletmeler. Bu nedenle Türkiye’de de yapılması gereken iş, ilk aşamada işletmelerimizi destekleyerek 20–25 baş kapasiteli işletmeler haline getirmek, ürünlerin işlenmesi ve pazarlanmasında kooperatifleş meyi yaygınlaştırmaktı r.
İkincisi, ABD’nden ithal edilecek sığırların, Deli Dana Hastalığı(BSE) açısından bulaşık olma olasılığının çok yüksek olmasıdır. Türkiye’ye ithal edilecek sığırlar, genç düve olacağı için bu hastalığın varlığı testlerle saptanamıyor. Hastalık belirtileri sığırlarda en erken 20 ayda doğumdan sonra ortaya çıkıyor. Deli Dana Hastalığı’nın, insanlara bulaşma olasılığı yüksek. Kuluçka dönemi çok uzun, ortalama 5–5.5 yıl. İnsanlarda hafıza kaybı yapıyor, son aşamada felç ortaya çıkıyor ve hasta birkaç ay içinde ölüyor.
Gebe düve ithalatından derhal vaz geçilmelidir. Çünkü;
· Geçmiş yıllarda yapılan gebe düve ithalatları Türkiye hayvancılığına gerekli yararı sağlayamamıştır.
· Türkiye’nin damızlık ithal gebe düveye ihtiyacı yoktur. Aksine, Türkiye düve ihraç edecek üretim potansiyeline sahiptir. Damızlık düve üretme çiftlikleri kurularak, kesime giden düveler üretime kazandırılmalıdı r.
· Türkiye’deki sığırcılık işletmelerinde var olan kültür ırkı (Holstein, Esmer gibi) sığırlar için pazar ihtiyacını sayı ve verim bakımından karşılayacak düzeydedir.
· Gereksiz olarak yapılacak ithalat, Türkiye’de zor durumda olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin kapanmasına neden olacaktır.
· İşletmelerin kapatılmasıyla, milyonlarca çiftçi ve köylümüz işsiz kalacak, şehirlere göçe zorlanacak ve Türkiye’nin sosyal yapısı daha da bozulacaktır.
· Gebe düve ithali aynı zamanda BSE riski taşıdığı için, halkımızın sağlığı açısından büyük tehlike oluşturmaktadı r. İthal düveler, Türkiye’yi riskli ülkeler grubuna sokacak, bu durum ilerideki ihracat şansımızı kaybetmemize neden olacaktır.
· İthal edilecek düveler, BSE riski taşıdığı için, Türk halkının sağlığı büyük bir tehlike içine girecektir.
· BSE hastalığı, halkın et ve süt tüketimini olumsuz olarak etkileyecektir.
· İthal gebe düvelerin et ve süt ürünlerini alıp işleyen sanayici teşhir olduğunda da pazar kaybına uğrayacaktır.
Gebe düve ithalatının yapılması, sağlık, ekonomik ve sosyal açıdan büyük bir tehlike taşımaktadır.
GEBE DÜVE İTHALATINA KARŞI ÇIKILMALIDIR.
SONUÇ
Türkiye süt sığırcılığının geliştirilmesi için, ithal düveye ihtiyaç yoktur. Türkiye süt sığırcılığında varolan sorunların çözümü, tarımsal amaçlı kooperatiflerin, yetiştirici birliklerinin, üniversitelerin ve diğer ilgili grupların bir araya gelerek oluşturacakları ulusal hayvancılık politikalarından geçmektedir”.
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
E.Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Başkanı
Adnan ERKİN
İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı
Mahmut ESKİYÖRÜK
Tire Süt Müstahsilleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı

No comments: