Thursday, June 28, 2007

MOSKOVA VALİSİ PUTİN’DEN GDO’LARI DURDURMASINI İSTEDİÇeviri: Levent Kartal
Eremurus Club

Başkent Moskova’nın valisi GDO’larla ilgili bir moratoryum istedi ve federal Biyogüvenlik yasasının bu sonbaharda yürürlüğe girmesini teklif etti.

Eremurus Club, 28 Mayıs’da Moskova valisi Yuriy Luzhkov’un Vladmir Putin’den Rusya’da GDO’larla ilgili bir moratoryum girişiminde bulunmasını istediğini öğrendi.

Vali, Putin’e verdiği mektubunda Rusya DTÖ üyesi olmadan önce GDO’lara kapıyı olabildiğince çabuk kapamasını istedi.

Luzhkov’un mektubunda bahsettiği Biyogüvenlik Yasa Tasarısı GD bitkilerin gıda amaçlı üretimini, GDO’lu gıdaların 16 yaşından küçük çocuklara ve hastanelere satışını yasaklıyor.

Ordu ve Deniz Kuvvetlerinin de GDO’lu gıda alması yasaklanıyor. Yasa üreticilerin GDO oranına bakılmaksızın GD’li içeriklerin varlığını ambalajlarda belirtmesini zorunlu kılıyor.

GDO etiketlemesine hiç sıcak bakmayan üreticiler bu yeni yasa tasarısına karşı geleneksel yorumlarda bulundular. Rus Marka Derneği üyeleri (Nestle, Kraftfoods vb.) bu yasal girişimin yalnızca laboratuar teçhizatı üreticilerinin işine yarayacağını söylüyorlar.

Mektubun metni ise şöyle:

“Sevgili Başkan Putin!

Moskova Hükümeti insan sağlığına olumsuz etkileri olan GDO içerikli gıda tedariki ve gıda güvenliği konularına büyük önem veriyor.

Moskova Hükümeti tüketici haklarının korunması için gıdalar hakkında tam ve doğru bilgi edinme hakkını da içeren ve gıdada seçim, kalite ve güven sağlayan 88-GIII no’lu ve “Gıda Ürünlerinin Kalite Denetimi ve Güvenliği ile Moskova’daki Tüketicilerin bilgilendirilmesi” başlıklı kararnameyi 13 Şubat 2007’de kabul etti. Bu kararname 1 Temmuz 2007’den beri özel “GDO’suzdur!” etiketini getirdi.

Moskova’nın GDO karşıtı girişimleri 10 Nisan 2007’deki Duma Eyaleti Sağlıklı Gıda Konuları Yuvarlak masası katılımcıları tarafından desteklendi. Moskova girişimleri Brüksel’de gerçekleştirilen Üçüncü GDO’suz bölgeler ve ürünler konferansında da sevinçle karşılandı. Moskova hükümetinin aldığı önlemler yalnızca bölgesel öneme sahipse de Rusya Kasım 2007’de DTÖ’ye katılmadan önce acilen federal düzeyde faaliyete geçmek gerekiyor. Brezilya gibi GDO’ların herhangi bir düzenleme olmadan dağıtıldığı diğer ülkelerin olumsuz deneyimlerini dikkate almalıyız. Bu durum ülkenin GDO üreticisi şirketlere bağımlı olmasına neden oldu. GDO’ların canlı organizmalar ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin yeni bilimsel verilerle gösterilmesi gerçeği durumu daha da vurguladı.

Brüksel’deki GDO’suz bölgeler ve ürünler Konferansındaki farklı ülkelerden uzmanlar % 0,9 oranı ile etiketleme konusunu vurguladı. Kirlenmenin sıfır olması gerektiğini söylediler ki bu da gıdalarda GDOların teşhisinde kalite test yöntemlerinin tercihen kullanılmasının gerektiği anlamında geliyor.

Yukarıdakileri dikkate alarak uygun kurumları aşağıdakileri uygulamak adına gerekli önlemleri almaları için yetkilendirmenizi rica ediyorum.

1.Rusya’da halihazırda izin alanlar da dahil olmak üzere GD ürünlere memeliler ve çevre üzerindeki etkiler belirlenene kadar moratoryum verilmesi

2. Rusya Federasyonu Hükümetinin “GDO içeren gıda tedariğinin ve hayvan ürünlerinin, kaynaklarının ve üreticilerinin biyolojik güvenliği ve düzenlenmesi” başlıklı federal yasa tasarısını tamamlaması için yetkilendirilmesi.

3. Bu yasa tasarısının tamamlanması için çalışma grubunun oluşturulması, Rus Eyaleti Dumanın Güvenlik Komitesi, Duma Moskova Eyaleti, Rusya Bilimler akademisi ve STK temsilcilerinin davet edilmesi

4.GDO’ların sınırötesi aktarımını düzenleyen tek uluslararası belge olan biyogüvenlik hakkındaki Cartagena Protokolüne katılınması

5. Biyolojik ve genetik güvenliğin yapılandırılması için özel bir devlet kurumunun kurulması."

No comments: