Thursday, June 28, 2007

CIS ‘TE GDO'LARA KARŞI FOTOĞRAFLAR

Çeviri: Levent Kartal

Uluslararası düzeyde GDO’ya karşı koyma çerçevesi içinde CIS biyogüvenlik ittifakı “GDO’ dan uzak alanım“ adında bir fotoğraf hareketine başkanlık etti ve onu yürüttü. CIS’in her yerinden insanlar, GDO serbest fikrini yerel ve ulusal düzeyde desteklemeleri için resimlerini posterlere eklemeye davet edildi. Hareketin amacı serbest GDO posterini bir resim haline getirerek yerin arka planını ünlü ve akılda kalıcı bir sembol haline getirmekti.


JIGMOM sonunda 4 ülkeden insanlar bu harekete katıldı. (Moldovya ve Transnistirya, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) Sadece Rusya’dan organizatörler 8 yörenin ve bölgenin resmini aldılar.( Bryansk, Kostroma, Moskova, Tomsk, Murmansk yöreleri ve 2 bölge:Saint Petersburg ve Yekaterinburg)

İngilizce yorumlarıyla birlikte resimleri burada bulmak mümkün
http://www.biosafety.ru/index.php?idp=143&idnt=58&idn=1190
http://altercampagne.free.fr/

No comments: