Wednesday, June 27, 2007


Sevgili ortaklar,

Uluslararası kolektif eylemlerin ışığında bazı işaretler, politik karar
vericilerin, GDO’ların serbest ticaretine muhalif olmaya başladığını
gösteriyor :

- ABD’de transgenik yonca filizi artık yasak.
- Avrupa patent ofisi Monsanto’nun soya üzerindeki patentini kaldırdı.
- MON810 kodlu genetiği değiştirilmiş mısırın Almanya’da artık ticareti yapılmıyor.
- Jigmom sırasında Kıbrıs’lı parlamenterler tarafından açıklandığı gibi, Kıbrıs Adası’nda GDO’lar kabul edilmiyor.

Bu cesaret verici işaretlere rağmen, mücadele henüz kazanılmadı, GDO’lu bitki üreten tek bir ülkenin kalmayacağı uzun bir süreye kadar… Artı olarak, tarımda GDO’ların gelişimine yönlendirilmiş mantığı sorgulamamız gerekiyor.
Yani çabamızı devam ettirmemiz ve 2008’de bütün dünyada karşılıklı destek ve kararlılığımızı gösteren ortak eylemler hazırlamamız gerekiyor.

Jigmom’un kapsamındaki ilk sayısal analizin verilerine göre; 50 gün boyunca en az 227 olay (4 ve 5 /günde), 23 bilgilendirme ve haber sitesi, 34 konferans/tartışma (1-10 katılımcı), çeşitli sitelerde 22 fotoğraflandırılmış bandrol, 16 sokak festivali (toplamda 1 milyondan fazla katılımla), 9 politikacılarla konuşma, 6 farklı imza kampanyası, 3 “GDO’suz bölge” deklarasyonu, bunlarla birlikte 2007’de seçilmiş format tarafından izin verilen, daha uzun süreli eylemler : WORA Togo turnesi, Portekiz’de Karavan, arktik yürüyüş.

Bu yıl, inisyatiflerin yaklaşık yarısı Asya’daydı, özellikle WORA çerçevesinde (pirinç eylemi haftası). Böyle bir hareket, pirinçteki tehditin boyutları batı halklarının ana besini olan buğdayda olsaydı, kesinlikle aynı çapta oluşurdu. 1 milyondan fazla kişi üzüntüsünü ifade etti, özellikle Hindistan’da ve Çin’de, “GDO’lara karşı ay” boyunca pek çok bilgilendirme eylemleri düzenlendi.
Polonya, CIS, Türkiye veya Portekiz gibi diğer bazı ülkelerde göze çarpan, Avrupa kıtası hareketinin 2006’dakinden daha az güçlü olmasıydı. Amerika kıtasında yapılan eylemler arasında, Boston’daki sokak festivali medyanın dikkatini çekti.
Jigmom projesi’nin ön bilgi eksikliği dolayısıyla, güney yarımkürenin, Togo’daki bilgilendirme turnesi gibi kayda değer eylemler dışında pek katılımı olamadı.Aranızdan birçoğu 2008’de kolektif küresel bir diğer eylem olup olmayacağını sordu. Böyle bir proje sizin saygıdeğer katılımlarınızla oluşabilir ve olanaklı üç farklı şekilde olabilir :

1- Paralel model : aynı gün simultane eylem. Zor bir eylem, ancak olanaksız değil : daha önce 2006’da bunu yaptık.

2- Ara model : seri ve simultane eylem, bir ya da birkaç haftayla sınırlı bir periyod boyunca (örnek : 2007)

3- Seri model : bütün bir yıl boyunca yapılacak yerel eylemler serisi
(daha detaylı bilgi için bkz : ekli “Sondage rtf” dosyası)


Projemizin, medya tarafından pek “yeni” olmayan ve ikincil önemde olarak gördüğü GDO’ya hayır hareketiyle sınırlı kalmamak muhtemelen daha doğru olur (örnek: “2008 GDO’lar sürgüne!”). Katıldığımız hareket, sadece “anti GDO” olma dışında daha yapıcı ve daha geniş bir perspektifi içerir.

2008’de “tohum tapınağı” açılışı biyoteknoloji şirketlerinin desteği ile Norveç’te yapılacak, biz daha ziyade resmi kataloglarda olmayan ve kendi topraklarına uyumlu kapasitelerini korumak için yetiştirilmesi gereken “köylü tohumları”nı , “tarlalarda biyoçeşitlilik”i talep edebiliriz. Oysa Gıda Kodeksi 2008’de ithal ürünlerdeki “GDO’lu iz-kalıntı” lara izin verme eğiliminde olacak, biz aynı şekilde “tabaklarda güvenlik”i, vb. talep edebiliriz.

İşte 2008’de kayda değer diğer olaylar :
- GDO’suz Biyoçeşitlilik üzerine bir dünya zirvesi Almanya’nın Bonn kentinde mayıs ayında yapılacak, paralelinde Carthagène Protokolü’nün imzacılarının buluşması var.
- WORA mayıs ayı başında olacak.
- Uluslararası BİOtech Konvansiyonu 17-20 haziran 2008 tarihleri arasında ABD’de San Diego’da düzenlenecek.

Yukarıda yer alan öneriler üzerine sizin haberlerinizi bekliyoruz : mümkün olan en yakın zamandan itibaren, eylül ayının ortasından önce…
Bu arada, bu projenin aşamaları konusunda haberdar edileceksiniz.
2006-2007’de uluslararası düzenlenen kolektif eylemler, çok sayıda organizasyonu ve bütün dünyadaki serbest militanları birleştirdi.
Aynı şekilde 2008 de bunu yapabilir.
Bu bize, hepimize bağlı.
Dayanışmayla,
Ryoko & Dominique

http://altercampagne.free.fr/pages/JIGMOM-2007_F.htm
Çeviren: Dilek Ayman

No comments: