Thursday, May 10, 2007

ÇİFTÇİ SENDİKALARI: GDO’LU MISIR İTHALATI DURDURULMALI, İTHAL EDİLENLER İMHA EDİLMELİ!


www.karasaban.net

Çiftçi Sendikaları Konfederasyonlaşma Platformu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Bülent Arınç, Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker, Tarım, Orman ve Köyişleri Kom. Bşk. Vahit Kirişçi, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sos. İşl. Kom. Bşk. Cevdet Erdöl, CHP, DYP. DSP, ANAP ve MHP’ye birer mektup göndererek GDO’lu ithal mısırların imha edilmesini ve ithalinin durdurulmasını talep etti. Çiftçi Sendikaları Konfederasyonlaşma Platformu Dönem Sözcüsü Abdullah Aysu İmzalı mektup:

GDO’LU MISIR İTHALATI DURDURULMALI, İTHAL EDİLENLER İMHA EDİLMELİ!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), genetiği değiştirilmiş ürün yetiştirmede ABD’den sonra ikinci sırada yer alan Arjantin’den ithal ettiği mısırları yurdumuza getirdi, getirmeye devam ediyor.

Günlük yaşamda yaygın olarak tükettiğimiz gıdalar olan mısır ve soya, dünyada en fazla tüketilen genetiği değiştirilmiş ürünlerdir. Genetiği değiştirilmiş mısır ve soyadan elde edilen gıda maddelerinin etiketlerinde bilgi verilmediğinden dolayı da tüketiciler bunları bilmeden tüketmektedir.

Genetiği değiştirilmiş gıda maddeleri ile beslenmenin yol açtığı sorunlarla ilgili iki kısa örnek vermek konunun ciddiyetini kavramak açısından yerinde olacaktır.

Rusya Bilim Akademisi’nden Dr. Irina Ermakova deneyinde bir grup fareyi GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) soya, bir grubu ise normal gıdalarla besledi. GDO’lu soya ile beslenen farelerin yavrularının %55.6’sı doğumdan sonra üç hafta içinde ölürken, normal gıdayla beslenenlerde bu oran %6.8 oldu. Ayrıca, GDO ile beslenenlerin yavrularının %36’sının doğum ağırlığı olması gerekenin altındaydı.

Dr. Arpad Pusztai’nin genetiği değiştirilmiş patates ile beslediği farelerin tümünün iç organlarında küçülme, sindirim sistemlerinde bozukluk, bağışıklık sisteminde çökme, kan yapısında bozulma ve mide çeperlerinde kalınlaşma görüldü.

Deneylerle bulunan bulgular bunlar…

Ayrıca kendi ülke koşullarımızın elverdiği ve çiftçilerimizin üretebildiği ürünlerin ithal edilmesinin, ithalatın yapıldığı ülke ve çiftçilerinin desteklenmesi anlamına gelmektedir; yanlıştır! Biyoçeşitliliğimiz, ülke ekonomimiz ve sağlığımız için risk oluşturacağı ortada olan bu mısır ithalatı kabul edilemez bir yanlış uygulamadır. Bu yanlış politikada ısrar edimemeli, vazgeçilmelidir.

Çiftçi Sendikaları Konfederasyonlaşma Platformu olarak;
• TMO’nun GDO’lu mısır ithalini doğru bulmuyor ve onaylamıyoruz.
• Ülkemiz iklim koşullarında üretebilme olanağımız olan mahsullerin ithal edilmesine karşıyız.
• Yukarıda sakıncaları belirtilen GDO’lu ürünlerin devlet eliyle ithalini ve ithal izni verilmesini kabul edilemez buluyor ve bir yönetim kusuru olarak görüyoruz.
Bu nedenle;
• İthal edilen mısırların imha edilmesini,
• GDO’lu ürünlerin ithalinin durdurulmasını istiyoruz.

GDO’lu ürünlerin sağlığımıza, biyoçeşitliliğimize ve ülke ekonomisine olabilecek olumsuz etkisini önlemek ve bu alandaki kargaşayı hukuksal bir zemine oturtmak amacıyla zaman geçirmeksizin Biyogüvenlik Yasası’nın halkımızın istek ve çıkarlarına uygun bir doğrultuda çıkarılmasını talep ediyoruz.
10 Mayıs 2007

Abdullah AYSU
ÇİFTÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONLAŞMA
PLATFORMU DÖNEM SÖZCÜSÜ

No comments: