Sunday, May 13, 2007

TOHUM VE YAŞAM FORUMU ATÖLYE SONUÇ ÖNERİLERİTMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Çiftçi Sendikaları Konfederasyonlaşma Platformu ve GDO’ya Hayır Platformu işbirliği ile 21-22 Nisan 2007 tarihlerinde düzenlenen Tohum ve Yaşam Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen üç atölye çalışması sonucu çıkan öneriler aşağıdadır;

Patentler, Fikri Mülkiyet Hakları ve Tohum Atölyesi Sonuç Önerileri:

- Patent karşıtı bir kampanyaya zemin teşkil edecek bir temel deklarasyon hazırlamak için, farklı disiplinlerden (hukuk, fen, biyoloji, ziraat, ekonomi vd.) bir çalışma grubu oluşturmak.
Bu deklarasyon ile, öncelikle tohum üzerinde fikri mülkiyet haklarının ve patentin kabullenilemez olduğunu vurgulamak,
- Önümüzdeki süreçte patent karşıtı etkinlikler, (panel, sempozyum, köy kahvesi toplantıları vd.) kampanya ve bu kampanyayı tanımlayan patent karşıtı bir sembol yaratmak,
- Mevcut tohum mevzuatını ve uluslararası mevzuatı inceleyerek analiz edecek ve deşifre edecek, uluslararası hukuktaki açıkları saptayıp, yerel tohumların korunması açısından yararlanmamızı sağlayacak bir hukuk komisyonun kurulması, bu komisyonun alternatif bir hukuki metin hazırlaması,
- Tohum envanteri ve tohum ağı oluşturma amacıyla mevcut yerel inisiyatifler arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak,
- Tohum ve Yaşam Forumu çağırıcısı örgütlerin (ZMO, Çiftçi Sendikaları K.P, GDOHP) yerel tohumu üretme, koruma, saklama ve çiftçiler arasında değiş-tokuşu sağlama konusunda oluşturulan yerel girişimlere bilimsel, teknik ve örgütsel destek vermesi,
- Özellikle kırsal alana yönelik her türlü yayın ve yayım araçlarını geliştirmek,
- Tohum üzerine çalışmak, fikir üretmek isteyen bireylerin üye olabileceği bir tartışma listesi oluşturmak.

Çiftçiler ve Tohum Atölyesi Sonuç Önerileri:

- Ziraat Mühendisleri Odası, Çiftçi Sendikaları ve gönüllülerden oluşan bir çalışma grubu kurulup bir takvim belirlenmeli ve çalışmalar başlatılmalı. Yerel tarımsal bitki hazinesinin korunması için uygulanacak teknikler ve kurulacak sistem üzerinde çalışmalar yapılmalı.
- Tohum ve gen bankaları kamuda kalmalı, yerel tohum örgütleri, tohumların çoğaltılması için çalışan yerel tohum kooperatifleri veya dernekler kurulmalı. Mevcut gen bankalarının özelleştirilmelerinin ve şirketleştirilmelerinin önüne geçilmeli, yerel denemelerin yapılması için devlet destek vermeli.
- Yerel tohumlardan üretilen ürünler için pazarlama yöntemleri bulunmalı.
- Tohum yasasına karşı hukuksal ve siyasal mücadeleye devam edilmeli.
- Türkiye’nin CGIAR’dan çıkması savunulmalı. Biyogüvenlik yasaları çıkarılmadan Tohumculuk Kanunu’nun çıkarılmasının doğru olmadığı, kanunun bu ve başka bakımlardan meşru olmadığı, riskler içerdiği, uygulanamayacağı, görsel malzeme, filmler, basılı malzeme, vb. araçlarla duyurulmalı.
- Seçim dönemi de düşünülerek çiftçilerin milletvekili adaylarının tümüne bu konuda baskı yapmaları sağlanmalı.
- Üniversitelerden destek almanın yolları bulunmalı. GDO’lu ürünlerin tesbit edilmesinin yolları aranmalı.
- Çiftçi ve tüketici örgütlerinin ilişkileri güçlendirilmeli. Gıdaların sağlıklı ve güvenli olması için üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırılması gerektiği vurgulanmalı.
- Yerel tohumlar dağlık yörelerde daha çok kullanılıyor. Bu bölgelere odaklanılmalı. Yerel tohumların korunma ve geliştirilmesi için çiftçilerle yoğun çalışmalar başlatılmalı. Pazar için üretilmese bile yerel tohumların korunması sağlanmalı. Tohumculuk konusunda uzman ziraat mühendisleri ve çiftçi örgütleri tarafından bu tohumların üretileceği bölgelerde teknik eğitim verilmeli.

Eğitimlerde vurgulanması önerilen noktalar:
- Endüstriyel tohumlarla yapılan tarımsal üretimde yoğun girdi kullanımı ile birlikte fazla su kullanılmak zorunda kalınıyor. Küresel ısınma ile su kaynaklarının azalacağı göz önüne alındığında bu tohumlarla sürdürülebilir tarım yapılamayacak.
- Yerel tohumlar binlerce yılda bulundukları ortamın şartlarına uygunluk kazanmış ve kötü şartlarda bile varlıklarını korumaya devam etmişlerdir.
- Endüstriyel tohumlar uzun vadede toprağın kalitesini ve verimini düşürüyor. Niğde’de yaşanan patates vakasında olduğu gibi.
- Ürün lezzetinde büyük kayıplar yaşanıyor.

Tohum, Tohumun Ticareti ve Tüketiciler Atölyesi Sonuç Önerileri:

- Aracıları, hal ve borsa sistemini ortadan kaldıran, katma değerin üretici ve tüketicide kalmasını sağlayan bir sistemi savunmalıyız. Bu da ancak üretici ve tüketici kooperatifleri yoluyla mümkün olur.
- Dünyadaki enerji darboğazının ilerleyen süreçlerde daha da derinleşme riskinden dolayı gıdada kendine yeterliliği sağlamak açısından yerel pazarların önemi büyüktür. Yerel üretim ve yerel pazarları savunmalı, bunları oluşturacak mekanizmaları kurmalıyız.
- Gıdanın ticareti ulusaşırı şirketler eliyle değil devletler eliyle gerçekleşmeli, DTÖ gıda ticaretinden elini çekmelidir.
- Türkiye tarım alanında ihracata yönelik üretimden önce kendine yeterli üretimi hedeflemelidir. Tarımda kendine yeterlilik tohumda kendine yeterlilikle mümkündür. Tarımsal üretimin her aşamasında yerli tohumların kullanılması önemlidir. Tohum üretiminde kamunun yönlendiriciliği ve denetimi savunulmalıdır.
- Gıda egemenliğini savunmak için tohuma sahip çıkmak şarttır.

Tohum ve Yaşam Forumu katılımcıları yukarıda sözü edilen konuları çeşitli eylem ve etkinliklerle gündeme getirmeli, kamuoyuna duyurmalıdır.

No comments: