Wednesday, July 11, 2007

Brezilya Yargısından Bayer'in Mısırlarına Yasak

Brezilya'da federal yargı çokuluslu şirket Bayer'in ürettiği genetiğiyle oynanmış mısırların satışına yasak getirdi. Bayer firmasına Ulusal Biogüvenlik Teknik Komisyonu tarafından verilen satış izninin iptâlini talep eden hükümet dışı kuruluşların başvurusunu değerlendiren mahkeme, söz konusu şirketin ürettiği mısırların ilgili kanundaki standarda uymadığına karar verdi.

Bayer'in izninin iptâlini savunan avukatlardan Maria Rita Reis tartışmanın yalnızca genetiğiyle oynanmış ürünlerin insan sağlığına zararı meselesiyle sınırlı olmadığını, tarım tekellerinin örgütlenme ve komisyonları etkileme biçimlerini de içerdiğini belirtiyor.

[http://www.radioagencianp.com.br/ Latinbilgi –G.Ç. - 06.07.2007]

No comments: