Wednesday, June 13, 2007

G8 Bariyerler Arkasında. Dışarıda İse Alternatif Çözümler Çiçek Açıyor

Via Campensina (Çiftçi Yolu) G8 ile İlgili Rostock Basın Açıklaması
Çeviri: Erhan Keleşoğlu

Heiligendamm zirvesinin ardından, G8’in inanırlığını ve meşruiyetini kaybettiği tüm çıplaklığı ile ortaya çıktı. Dünya ölçeğindeki her yüksek düzeyli toplantıda olduğu gibi, 6-8 Haziran’da Heilengendamm’da (Almanya) yapılan G8 Zirvesi de, dünyanın en zengin ülkelerinin liderlerini halk protestosundan korumak için dikenli teller arkasında ve bir iç savaş atmosferinde gerçekleşti. Bu yalnızca dünyanın geri kalan kısmının kaderine karar veren G8 liderlerinin gayri meşruluğunu ifade etmiyor. Aynı zamanda izlemiş oldukları neo-liberal ve yeni sömürgeci politikalara karşı kitlesel bir muhalefetin diğer yerlerde olduğu kadar kendi ülkelerinde de güçlendiğini gösteriyor.
Son zirve sırasında G8 liderleri, Avrupa’nın çeşitli yerlerinden gelen genç, dinamik, çoğulluk ve çeşitlilik sergileyen hareketlerin protestolarına karşı kör ve sağırları oynadılar. Sekiz devlet başkanı, Afrika ve küresel ısınma konularında bağlayıcı bir anlaşmaya varamadılar. Resmi Heilingendamm zirvesinden hatırda kalacak yegane şeyler içi boş vaatler ve halkla ilişkiler etkinlikleri olacak.

Rostock’ta biraraya gelen toplumsal hareketlere ve gençlik gruplarına karşı yoğun baskı uygulama ve kriminalize etme yöntemi sadece G8 düzeninin içine düştüğü çıkmazı gösterir. Çadır kamplarında, gösterilerde ve yol kesme eylemlerinde eylemcilerin ezici çoğunluğu barışçıl bir tarzda biraraya geldi ve Alman polisinin tüm provokasyon ve ölçüsüz şiddetine rağmen büyük sorumluluk örneği gösterdi. Yüzlerce kişi yalnızca çantasında ip veya seloteyp bulunduğu için gözaltına alındı.

Tüm bu baskılara karşın, Rostock’taki eylemlilik büyük başarıya ulaştı. Hem alternatif zirvede hem de bloke etme eylemlerinde çeşitli hareketler buluştular, tartıştılar, tahripkar G8 politikalarına karşı çıkmak ve alternatif politikalar üretmek için ortak hareket etme imkanını yakaladılar. Rostock’taki üç kamp, Rostock, Reddelich ve Wichmannsdorf bir hafta süreyle 20.000 kişiye ev sahipliği yaptı ve dayanışmanın ve özörgütlü toplulukların neşe içerisinde hayatını sürdürebileceğinin yaşayan örneği oldu.

Via Campesina (Çiftçi Yolu- Dünya Çiftçileri Mücadele Örgütü) açısından toplantı, Avrupa’daki mücadelenin kalbine gıda ve tarım meselelerini koyma ve diğer toplumsal hareketlerle ilişkiye geçmek için eşsiz bir fırsat oldu. Avrupa’dan ve diğer yerlerden gelen genç çiftçiler kendi ülkelerindeki küçük ölçekli çiftçiliği geliştirmenin ve tarımdaki çok uluslu şirket tahakkümüne karşı seslerini yükseltmenin yollarını tartıştılar.

Via Campesina, barışçıl protestolara karşı uygulanan yoğun polis şiddetini kınar, ve antiG8 eylemliliklerinde gözaltına alınanların hemen serbest bırakılmasını talep eder. Ayrıca egemen medyanın şiddet ve güvenlik meselelerine odaklanıp, ırkçılığa, faşizme, cinsiyetçiliğe, kapitalizme ve çevresel tahribata karşı mücadele eden Avrupalı toplumsal hareketlerin neşeli, yaşam dolu ve yaratıcı yüzünü göstermemesinden üzüntü duyar. Son söz olarak diyoruz ki, G8 liderleri barikatlar arkasında toplantı yaparken, protestocular alternatif çözümlerin çiçeklendiğini herkese göstermiştir.
Brüksel, 11 Haziran 2007
Via Campesina hakkında daha fazla bilgi için: www.viacampesina.org

(www.karasaban.net sitesinden alınmıştır)

No comments: