Monday, May 7, 2007

Basına ve Kamuoyuna,


TMO - Toprak Mahsulleri Ofisi, çeşitli firmalardan gelen talepler üzerine, Türkiye'ye 235.000 ton mısır ithal edeceğini ve Hububat ithalat ihalesi sonuçlarını 16 Mart 2007 de 15.000 ton ekmeklik buğday ve 235.000 ton mısır olacağını internet sitesinde duyurdu.

Tohumluk olarak gelmeyen ve çoğunlukla yem sanayicilerinin talebi doğrultusunda ithal edilen mısırların 110.000 tonu Arjantin'den, 125.000 tonu AB, Ukrayna, Bulgaristan ve Macaristan'dan gelecekti. Nitekim 40.000 tonluk ilk parti geçen ayın ortasında Bandırma limanına indirildi.

Ülkemize GDO'lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) ürünlerin kontrolsüzce girişine, gıda ve yem olarak kullanımlarına karşı çıkan derneğimiz basın açıklamaları ile hükümetin ve kamuoyunun dikkatini çekti. Gelen Mısır üzerinde yaptırılan analizler sonucunda, Laboratuarlardan alınan ilk incelemede, ithal edilen mısırların GDO'lu oldukları anlaşıldı.

Bu konuda Tarım Bakanlığından herhangi bir açıklama gelmediği gibi yukarıda ithalatı gerçekleştiren kurumun yetkilisi tarafından talihsiz beyanlarda bulunuldu.
Çok tartışılan mısır ithalatı konusunda TMO'nun yetki aldığını ve bunun limanlara geldiğini belirten Genel Müdür Kemaloğlu, "Bunun yaklaşık 90 bin tonu da Bandırma limanına geldi. Genetiği değiştirilmiş bir ürünün ülke içine girişini yasaklayan bir mevzuat yoktur. Sadece gıda maddesi amacıyla kullanılıyorsa bu oran binde 7′yi geçmemesi gerekir. Geçiyorsa da bu etiketlerde dikkate çekilmelidir. Bunun dışında bu ürününün Türkiye'ye girdi veya girmedi anlamında bizim yapacak her hangi bir şeyimiz yok. Sektör yıllardır aynı menşei ithalat yapmış ve yapmaktadır. Bu noktada TMO'nun yaptığı şeyde farklı bir şey değildir." (İlkhaber Gazetesi Haberi 2 Mayıs 2007) dedi.
Oysaki Türkiye'nin taraf olduğu ve onaylayarak yürürlüğe soktuğu, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü uyarınca Türkiye, Biyogüvenlik Yasası'nı çıkartmadan Türkiye'ye GDO'lu ürün ithalatı yapmak yasal olarak olanaksızdır. Türkiye'nin Ulusal ve Uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeden genetiği değiştirilmiş organizmaları toprağımıza ve soframıza sokan AKP Hükümeti, halkımızı zehirlemektedir. Genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunda, ülkemizin kabul ettiği ihtiyatilik prensibi uyarınca, bu ürünlerin zararlı olmadığı kanıtlanmadıkça Türkiye'ye sokulması olanaksızdır.

Daha önce Cargill'in zulmüne uğramış bu toprakları bir kez daha zehirlemeye çalışanları uyarıyoruz. Toprak ve tohum bizim geleceğimizdir. Geleceğimiz ellerimizden alınmaz. Bandırma limanından Türkiye'ye giren GDO'lu mısırlar topraklarımızı, yaşamlarımızı ve dünyamızı tehdit etmektedir. Bu tehdidi en kısa zamanda savuşturmak gerekiyor. Bunun için her türlü yasal yola başvuracağız. Bandırma limanından yeni GDO'lu mısırların ülkeye girişine izin vermeyeceğiz.

Ülkemizin biyolojik çeşitliliği ve gen kaynaklarını satmak isteyenlerin karşısında bizler tohum ve toprağın yanındayız. Bu nedenle Hükümete sesleniyoruz: Bir an önce iç piyasaya dağıtılan GDO'lu ürünleri toplatın ve bu yasaklanmış ürünleri çocuklarımıza yedirmeyin.

DOĞADER
Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği

Bursa Nilüfer Belediyesi Yerel Gündem 21

No comments: